10967424113
top of page

Uydu Ayarı Nasıl Yapılır?


Kanalların izlenebilmesi için alış anteni, lnb ve receiver kullanılmaktadır. kanalların sorunsuz izlenebilmesi ancak alış anteninin uyduya tam olarak odaklanması ile olur. Bu nedenle anten kurulumu yeterli bilgi ve donanıma sahip kişiler tarafından yaptırılmalıdır. malzeme kullanmadan yapmak zor olsada imkansız değildir.nasıl yapacağız; Çanak sağ-sol veya yukarı-aşağı doğrultularında hareket ettirilerek anten ayarı yapılır.

çanağın ayarını yaparken uyduda bulunan zayıf bir kanal sinyalinin seviyesi dikkate alınır. Kumandanın info tuşuna basılarak kanalın sinyal seviyesi takip edilir. Belirtilen doğrultulardan birinde yapılan hareket sonucunda, o doğrultudaki en yüksek sinyal seviyesi bulunarak anten için ilgili doğrultudaki en uygun nokta belirlenir. Aynı işlem diğer doğrultu için de yapılarak, yine en yüksek seviye ve ilgili doğrultudaki en uygun nokta bulunur. Böylece çanak uyduya düzgünce yönlendirmiş olur. Bu ayarlamalar sırasında, her bir doğrultu için, anteni sabitlemek amacıyla kullanılan vidaların gevşetilmesi ve ayar sona erdiğinde elde edilen güçlü sinyal kaybedilmeden dikkatli bir biçimde sıkılması gerekmektedir.

0 görüntüleme0 yorum
bottom of page